Meditrast I.K.E.

AGB

AGB

Πεδίο εφαρμογής

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις μελλοντικές συμβάσεις της Meditrast Ι.Κ.Ε με επιχειρηματίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ειδικά κεφάλαια δημοσίου δικαίου (εφεξής «πελάτης») για όλες τις παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μας ισχύουν επίσης εάν πραγματοποιούμε την παράδοση στον πελάτη χωρίς κράτηση εν γνώσει των αντικρουόμενων ή αποκλίνων όρων και προϋποθέσεων του πελάτη.

Όλες οι συμφωνίες που γίνονται μεταξύ του πελάτη και εμάς καθορίζονται οριστικά στις αντίστοιχες συμβάσεις και στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Οι επικουρικές συμφωνίες και οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ μόνο με την επιβεβαίωσή μας σε μορφή κειμένου (π.χ. επιστολή, φαξ ή e-mail).

Προσφορά και σύναψη σύμβασης

Οι προσφορές μας δεν είναι δεσμευτικές εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Εάν η παραγγελία του πελάτη πληροί τις προϋποθέσεις ως προσφορά σύμφωνα με την § 145 BGB, δικαιούμαστε να αποδεχθούμε αυτήν την προσφορά εντός δύο εβδομάδων αποστέλλοντας την επιβεβαίωση της παραγγελίας ή εκτελώντας τη συμβατική υπηρεσία εντός της ίδιας περιόδου.
Όλες οι πληροφορίες όπως σχέδια, εικόνες, διαστάσεις, βάρη ή άλλα δεδομένα απόδοσης είναι μόνο κατά προσέγγιση και μη δεσμευτικά για εμάς. Αυτό ισχύει και για τις πληροφορίες στον ιστότοπό μας.
Διατηρούμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τα πνευματικά δικαιώματα για εικόνες, σχέδια, υπολογισμούς και άλλα έγγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό ισχύει και για γραπτά έγγραφα που επισημαίνονται ως “εμπιστευτικά”. Προτού τα διαβιβάσει σε τρίτους, ο πελάτης απαιτεί τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

Τιμές και τρόποι πληρωμής

Οι τιμές μας δεν υπερβαίνουν τα έξοδα αποστολής, η εταιρεία δεν χρεώνει περαιτέρω μεταφορικά. Το κόστος συσκευασίας συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.
Όλοι οι φόροι, τα τέλη και οι χρεώσεις σε σχέση με την πρόσβαση στην Ελλάδα πρέπει να βαρύνουν τον πελάτη και, εάν είναι απαραίτητο, να επιστραφούν σε εμάς.

Για παραδόσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πελάτης πρέπει να παράσχει τον αριθμό φορολογικού μητρώου επί των πωλήσεων ως απόδειξη της απαλλαγής του από τον φόρο επί των πωλήσεων ανακοινωθεί εγκαίρως πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης. Στην περίπτωση της επιχειρηματικότητας γίνονται οι σωστές και εθελοντικές αξιολογήσεις, όπου μας δίνονται.
Εκτός από τις παραδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πιθανό να μην είναι διαθέσιμοι οι μεγαλύτεροι φόροι επί των πωλήσεων, καθώς ορισμένα από τα best sellers.
Μπορείτε να βρείτε τους γενικούς κανόνες για τη χρήση γραφείων ευρέσεως εργασίας εδώ. Η απόδειξη λαμβάνεται απλώς από τη ζημιά εκ των προτέρων.
Ο πελάτης δικαιούται δικαιώματα συμψηφισμού ή διατήρησης μόνο εάν οι ανταγωγές του έχουν θεμελιωθεί νομίμως, είναι αδιαμφισβήτητες ή έχουν αναγνωριστεί από εμάς

Υπηρεσίες παράδοσης

Μπορείτε να βρείτε τις προσφορές μας για παραδόσεις εδώ. Οι σωστές ημερομηνίες ή προθεσμίες παράδοσης απαιτούν υποστήριξη σε μορφή κειμένου.
Οι απαρχές της ανεπιτυχούς παράδοσης έβαλαν το τέλος σε όλα τα τεχνικά ζητήματα.
Η οδηγία πληροφοριών παράδοσης περιλαμβάνει περισσότερα από την απλή παραγγελία και παραγγελία των υπηρεσιών παράδοσης του πελάτη. Αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, ότι ο πελάτης προμηθεύεται τις άδειες ή/και τα έγγραφα εισαγωγής και εξαγωγής που απαιτούνται για τη χρήση των προϊόντων στο Kostine. Η εξαίρεση της ανεκπλήρωτης σύμβασης παραμένει επιφυλακτική.

Δεν φέρουμε ευθύνη για καθυστερήσεις στην παράδοση και την εκτέλεση λόγω ανωτέρας βίας και απεργιών, ακόμη και αν οι προθεσμίες και οι ημερομηνίες έχουν συμφωνηθεί ως δεσμευτικές. Δεν χρειάζεται, η παράδοση/τοποθέτηση στο πίσω μέρος του καλύμματος θα πρέπει να αποφεύγεται πάση θυσία ή αν δεν θέλετε να συμπληρώσετε κανένα από τα απαιτούμενα μέρη του πακέτου, στείλτε το πίσω στο Contract. Κατά καιρούς δεν περιορίζεται η προκαταρκτική παροχή της αίτησης, δεν χρειάζεται να γίνει αναλυτική αίτηση, ορισμένες από τις οποίες δεν θα πρέπει να συμπληρωθούν άμεσα.
Εάν ο πελάτης αδυνατεί να αποδεχτεί ή παραβιάζει υπαίτια άλλες υποχρεώσεις συνεργασίας, δικαιούμαστε να απαιτήσουμε αποζημίωση για τη ζημία που έχουμε υποστεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων εξόδων. Πιο αναλυτικές απαντήσεις ή απλά όπως πριν.
Επιπλέον, εάν ο κίνδυνος έχει περιορισμένο αριθμό δικαιούχων ή περιορισμένο αριθμό αγορών τη στιγμή στον πελάτη, στην περίπτωση αυτή η αποδοχή ή ο οφειλέτης έχει αθετήσει.

Έως και επτά εβδομάδες μετά την προσθήκη της μέγιστης τιμής, η πρόσθετη παραγγελία αγοράς σε σταθερή τιμή Sin 286 Abs.2 No.4 BGB ή § 376 HGB είναι. Όποτε είναι δυνατόν, θα πρέπει να έχετε όλα αυτά τα εξαρτήματα στη θέση τους για κυκλοφορία για να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη.
Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von us zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; Οι στίχοι μας πρέπει να ανακτηθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως προληπτικό μέτρο. Η παράδοση του προγράμματος οδήγησης σε έναν από τους σπονδύλους bahrlässigen Vertragsverletzung beruht, είναι η δική μας Schadensersatzhaftung στο den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
Ακόμα κι αν δεν έχετε τον απαιτούμενο αριθμό παραγγελιών, δεν θα μπορείτε να παραδώσετε το εισιτήριο παράδοσης με την κανονική εντολή πληρωμής σε οποιαδήποτε εύλογη στιγμή. αυτό το φθινόπωρο είναι το Schadensersatzhaftung στο αντιβράχιο, συνήθως ο εισερχόμενος στο Schaden. Πρέπει να παρέχεται μια πολύ ακριβής μετάφραση, όπως η διαμόρφωση στην οποία γίνεται ένα από τα αντίγραφα, στην οποία επαληθεύεται το αντικείμενο και επίσης επαληθεύεται σωστά.

Εάν όλες οι εγγραφές και οι εγγραφές εδώ είναι σωστές, στο βαθμό που αυτό είναι λογικό για τον πελάτη.

Τόπος εκτέλεσης, μεταφορά κινδύνου, έξοδα συσκευασίας

Ο τόπος εκτέλεσης είναι ο τόπος της επιχείρησής μας.
Αντίθετα, η μεταφορά πραγματοποιείται “εκ του εργοστασίου”, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
Αποστολή κατόπιν αιτήματος του πελάτη από το κοντινό πράγμα σε άλλο μέρος κατά μήκος του τόπου εκτέλεσης, έτσι σε κίνδυνο – δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το παραλάβετε – στον πελάτη, Sabbath όπου είναι το πράγμα, ο αποστολέας είναι ο καλύτερος αποστολέας να στείλει το πλοίο από άτομο ή ίδρυμα.
Ο οδηγός της άμαξας εκκενώνεται, η παράδοση γίνεται από υπηρεσία μεταφοράς. η αφερεγγυότητα αντιμετωπίστηκε με μεγάλα έξοδα από τον πελάτη.
Δεν χρεώνουμε έξοδα αποστολής για τη συσκευασία.

Eυθύνη για ελαττώματα

Οι αξιώσεις για ελαττώματα εκ μέρους του πελάτη προϋποθέτουν ότι έχει εκπληρώσει δεόντως τις υποχρεώσεις επιθεώρησης και ειδοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 377 του γερμανικού εμπορικού κώδικα.
Εάν υπάρχει ελάττωμα στο προϊόν που αγοράσατε, έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε μεταξύ συμπληρωματικής απόδοσης με τη μορφή αποκατάστασης του ελαττώματος ή παράδοσης ενός νέου προϊόντος χωρίς ελαττώματα.
Εάν η συμπληρωματική απόδοση αποτύχει, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιλέξει εάν θα υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή θα απαιτήσει μείωση τιμής.
Το τέλος για αξιώσεις συκοφαντικής δυσφήμισης περιλαμβάνει 12 νομίσματα, που απαιτούνται από τη μεταφορά του κινδύνου.
Οι συντομογραφίες ευθύνη και παραγραφή στην ενότητα  δεν ισχύουν για αξιώσεις αποζημίωσης και αποζημίωσης εξόδων, που ο πελάτης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις λόγω ελαττωμάτων μετά την κονσερβοποίηση Z .fer.
Για τη μετάδοση μεγάλης περιοχής, θα χρησιμοποιηθούν ασφάλειες πίεσης μεγάλης οθόνης έως 478 BGB. Το ίδιο ισχύει και για εκ προθέσεως παράβαση καθήκοντος και δόλια απόκρυψη ελαττώματος.

Ευθύνη

Ακολουθούν μερικές προτάσεις για το τι πρέπει να αναζητήσετε ή να κλείσετε ραντεβού για εξτένσιον μαλλιών:

Είμαστε υπεύθυνοι για κάθε νομικό λόγο
σε περίπτωση πρόθεσης ή μεγάλης μορφής,
στο αναπηρικό καροτσάκι ή κατόπιν αιτήματος της ζωής, του καρπού ή της υγείας,
εκτός από μια εγγύηση, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά σχετικά,
λόγω υποχρεωτικής ευθύνης, όπως βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντων.

Εάν παραβιάσουμε από αμέλεια μια συμβατική υποχρέωση, η ευθύνη περιορίζεται στην προβλέψιμη ζημία που χαρακτηρίζει τη σύμβαση, εκτός εάν η ευθύνη είναι απεριόριστη σύμφωνα με την Ενότητα 7.1. Πρέπει να γίνει μια πολύ ακριβής μετάφραση, εφόσον η διαμόρφωση δεν επηρεάζεται από τη συμβολή, καθώς και όπου εμφανίζεται το σφάλμα και το σφάλμα επαναλαμβάνεται.
Κατά τα λοιπά, η ευθύνη μας αποκλείεται.
Οι παραπάνω κανονισμοί ευθύνης ισχύουν επίσης για την ευθύνη των αντιπροσώπων και των νόμιμων εκπροσώπων μας.

Ασφαλιστικές Συμβατικές Απαιτήσεις

Εφόσον εμείς, ως συνασφαλισμένοι, έχουμε άμεσες αξιώσεις έναντι του ασφαλιστή του πελάτη σχετικά με το αντικείμενο παράδοσης, ο πελάτης μας δίνει ήδη τη συγκατάθεσή του για να διεκδικήσουμε αυτές τις αξιώσεις.

Διατήρηση τίτλου

Διατηρούμε την κυριότητα του αγορασμένου προϊόντος μέχρι να παραληφθούν όλες οι πληρωμές από το συμβόλαιο παράδοσης. Εάν ο πελάτης συμπεριφέρεται κατά παράβαση της σύμβασης, ιδίως σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, δικαιούμαστε να πάρουμε πίσω το αγορασμένο αντικείμενο. Στην πίσω αυλή του αγορασμένου αντικειμένου υπάρχει ένας παράδρομος της σύμβασης. Εάν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα αγορασμένο αντικείμενο από ανακύκλωση, τα έσοδα από την πώληση θα συμψηφιστούν με τις υποχρεώσεις του πελάτη – μείον τα λογικά έξοδα για την πώληση.
Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να μεταχειρίζεται το προϊόν που αγόρασε με προσοχή. Ειδικότερα, υποχρεούται να τα ασφαλίσει επαρκώς με δικά της έξοδα έναντι ζημιών από φωτιά, νερό και κλοπή σε αξία αντικατάστασης. Όλες οι υπηρεσίες συντήρησης και επιθεώρησης έχουν ανταγωνιστικές τιμές, όπως και το κόστος που πρέπει να καταβληθεί απευθείας.

Σε περίπτωση συνημμένων ή άλλων παρεμβάσεων από τρίτους, ο πελάτης πρέπει να μας ενημερώσει αμέσως εγγράφως, ώστε να καταθέσουμε μήνυση σύμφωνα με την § 771 ZPO. Εάν το τρίτο μέρος δεν είναι σε θέση να μας αποζημιώσει για τα δικαστικά και τα εξώδικα έξοδα μιας αγωγής σύμφωνα με την § 771 ZPO, ο πελάτης ακολουθεί τη ζημία που έχουμε υποστεί.
Η αίτηση απαίτησής σας πρέπει να ληφθεί τόσο από τον πελάτη όσο και από την εφαρμογή. Η εξουσία μας να εισπράττουμε την ίδια την αξίωση παραμένει ανεπηρέαστη. Εάν δεν βρείτε αυτό που ψάχνετε, απλώς ζητήστε μια γρήγορη επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο, εάν συμβαίνει αυτό, μπορούμε να απαιτήσουμε από τον πελάτη να μας ενημερώσει για τις εκχωρημένες απαιτήσεις και τους οφειλέτες τους, να παράσχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την είσπραξη, να παραδώσει τα συνημμένα έγγραφα και τους οφειλέτες (τρίτοι).

Η οργάνωση ή η συναρμολόγηση του κτιρίου από τον πελάτη γίνεται για εμάς. Εάν δεν έχετε μεταφέρει κάποιο είδος που αγοράσατε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να επιστρέψουμε τον λογαριασμό σας στον νέο λογαριασμό ανάλογα με την αξία του αγορασθέντος προϊόντος (αρχείο τιμολογίου, ατομικό ΦΠΑ). Για όσους έχουν εμπειρία, πηγαίνετε στις γέφυρες που μοιάζουν με αυτές πριν από το γεμάτο μαγαζί.

Εάν δεν έχετε μαζί σας κάποιο αγορασμένο είδος, μην το αφήσετε επ’ αόριστον ανέγγιχτο, αλλά στείλτε το στο νέο γραφείο στην τελευταία μετάφραση των τιμολογίων του αγορασμένου προϊόντος (απόδειξη τιμολογίου, γραμμένο σε ΦΠΑ) και κάντε κλικ εδώ. Μετά την εξαργύρωση με αυτόν τον τρόπο, το είδος του πελάτη χρησιμοποιείται ως κύριο είδος, δηλαδή θεωρείται συμφωνημένο, στην πελατειακή ανέκφραστη συνιδιοκτησία. Ο πελάτης διατηρεί την προκύπτουσα αποκλειστική ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία για εμάς.

Εάν το επιθυμείτε, δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε την κατάθεση στα σημεία ελέγχου, αλλά τα ακίνητα μπορούν να εξασφαλίσουν την κατάθεση με έκπτωση άνω του 10%. Παρέχεται η επιλογή δωρεάν εταιρειών ασφαλείας.

Εφαρμοστέο δίκαιο, τόπος δικαιοδοσίας, τόπος εκτέλεσης

Για συγκρίσιμες συμφωνίες μερών, η νομοθεσία της Ελλάδας εφαρμόζεται στην εξαίρεση των νόμων για τον διεθνή αγοραστή αγαθών.
Γλώσσα μετάφρασης είναι τα ελληνικά.
Ο τόπος δικαιοδοσίας είναι ο τόπος της επιχείρησής μας στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πάντα έτοιμοι για τον πελάτη να ελέγξει και το προεπιλεγμένο επίπεδο ειδοποίησης.
Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό πρέπει να παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Είμαστε επίσης υπεύθυνοι σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις εάν η καθυστέρηση στην παράδοση οφείλεται σε εσκεμμένη ή βαριά αμέλεια παραβίαση της σύμβασης για την οποία είμαστε υπεύθυνοι.

el