Συμμετοχή σε Παγκοσμία Event

Η MEDITRAST ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος διεθνών οίκων ήταν παρών στις παγκόσμιες εκθέσεις αισθητικής ιατρικής.